Få inspiration til bl.a.

  • Børns deltagelse i leg og fællesskaber
  • Udvikling / læring / trivsel i et børneperspektiv
  • Pædagogisk udvikling i et praksisnært perspektiv. Praksisfortællinger som redskab
  • Fagligt og saglig samarbejde og kommunikation om børn

VIDEO: