Viden og metoder, der støtter

  • Læring og trivsel for børn og unge i deres institutioner
  • Kvalitet i pædagogik – i et praksisnært perspektiv. Hverdagsfortællinger som redskab
  • Udvikling af inkluderende læringsfællesskaber

VIDEO:

En video mere