Børn og Unge

At være en del af nogle fællesskaber har afgørende betydning for os alle. Også for de børn og unge for hvem det ikke lykkes. 

Få inspiration til at arbejde med børns og unges deltagelse i fællesskaber. Lær at få øje på den eksklusion, som opstår utilsigtet. Bliv bedre til at gøre det muligt, at ethvert barn får erfaring med at bidrage positivt til dét, I er sammen om.

Ledelse og Samarbejde

Ét er faglige målsætninger og intentioner. Noget andet er den faktiske praksis. Stemmer det overens? Næppe helt. 

Jeres egne fortællinger fra praksis er udgangspunktet for at skabe en bedre sammenhæng mellem dét I ønsker at opnå, og dét, der sker i jeres praksis. Lær at drøfte disse fortællinger, så I får nye blikke på hverdagens situationer, og samtalen åbner for nye handlemuligheder.

 

Den motiverende Samtale

Arbejder du med at fremme andres motivation for forandring uden de ønskede resultater? Den Motiverende Samtale er et bud på en samtaleform, der får fat i dét, der motiverer den anden til handling – få inspiration til hvordan. 

Eller har du længe villet gøre en forandring i dit arbejdsliv, som du ikke lykkes med, selvom du egentlig føler dig motiveret? Få en gratis prøvesamtale.

 

Video til skoleledere

Video til forældre

Denne side er under opbygning. Jeg kommer snarest med noget mere.
Charlotte
Sociolog