Børn og Unge

At være respekteret deltager i fællesskaber har afgørende betydning for os alle. Også for de børn og unge, der er på kanten af eller uden for fællesskaberne.

Få inspiration til at arbejde med børns og unges deltagelse i fællesskaber. Lær at få øje på den eksklusion, som opstår utilsigtet. Bliv bedre til at gøre det muligt, at ethvert barn får erfaring med at bidrage positivt til dét, I er sammen om.

Ledelse og Samarbejde

Er der sammenhæng mellem din organisations faglige målsætninger, jeres intentioner og dit ledelsesgrundlag?  Lykkes du i at skabe retning for den faktiske pædagogiske praksis? Ses der forskelle som du og dine medarbejdere kunne tænke jer at arbejde med?

Medarbejderes fortællinger om relationsarbejdet kan være udgangspunktet for at skabe en bedre sammenhæng mellem dét, I ønsker at opnå, og dét, der sker i jeres praksis. Lær at drøfte disse fortællinger, så I får nye blikke på hverdagens situationer og idéer til handlemuligheder, der bedre indfrier jeres ambitioner.

Den motiverende Samtale

Arbejder du med at fremme andres motivation for forandring uden de ønskede resultater? 

Den Motiverende Samtale er et bud på en samtaleform, der får fat i dét, der motiverer den anden til handling. Få inspiration til hvordan, du kan udvikle din samtalepraksis gennem oplæg, demonstrationsøvelser og feedback til dig. 

Du kan også selv have brug for en samtale om forandringer, du længe har villet gøre i fx dit arbejdsliv, men som du ikke er lykkes med, selvom du egentlig føler dig motiveret for det.  Kontakt mig og få en prøvesamtale.

 

Video til skoleledere

Video til forældre

Denne side er under opbygning. Jeg kommer snarest med noget mere.
Charlotte
Sociolog