Foredrag & Kurser

Eksempler på temaer, som Praksisudvikling tilbyder foredrag eller kurser om:

 

LÆRINGSMILJØER

Den styrkede læreplan har fokus på at sætte børns engagementer i centrum for læring og dannelse. Det må give et pædagogisk fokus på, hvordan voksne følger og udfordrer børn – med afsæt i dét børnene er optagede af.  Det må have betydning for tilstedeværelse og kommunikation med børn ligesom organisering og ledelse af fællesskaber dagen igennem bliver afgørende for, hvor varieret og differentieret læringsmiljøer kan blive.  

BØRNS FÆLLESSKABER

At være en del af fællesskaber er af afgørende betydning for alle børn. Tilhørsforhold til andre skaber identitet hos barnet. Hvem er jeg i forhold til andre og hvordan er jeg ligesom dem og forskellig fra dem? I fællesskaber får børn gennem forskellige positioner erfaring med at have indflydelse (bestemme i og lede legen) og med at følge andres indflydelse. Det er i kraft af barnets delagtighed i fællesskaber, at det tilegner sig og udvikler normer sammen med andre.  Men ikke alle børn er en del af fællesskaber som følge af eksklusionsprocesser, og hvis ikke fagpersoner og forældre griber ind, vil der være børn, som socialiseres til en position uden for fællesskaber. Hvordan opdager man eksklusionens mange former (som kan være både meget iøjnefalende, men også knapt synlige), og hvordan griber man ind i forhold til dem, så både barn og fællesskaber udvikler sig?

BØRNS LEG

Legen er børns eget udviklingsrum, hvor de bliver til som mennesker. I leg lagrer og eksperimenterer børn med deres livsudfoldelse, som verden ser ud fra deres perspektiv. Når børn leger, gør de sig erfaringer med symboler, sprog, handlinger, materialer – kort sagt kultur – som de både tilegner sig og præger sammen med andre børn. I rolleleg udvikles barnets evne til at tænke abstrakt, som er en forudsætning for at klare sig godt i skolen. I legefællesskaber indgår børn i jævnbyrdige positioner med hinanden, og derfor kan de lære hinanden noget, som voksne ikke kan.  Hvordan giver man inspiration til børns leg? Hvordan intervenerer man i leg, så man ikke ødelægger dens spontane, associerende, kreative kraft? Hvordan kan man både støtte og udfordre børns leg?

GODT KOLLEGASKAB – SAGLIGT SAMARBEJDE OG FAGLIG KOMMUNIKATION

God praksis kræver fokus på opgaven (børn og deres forældre) på en faglig og saglig måde. Det betyder, at kolleger kommunikerer om praksis gennem beskrivelse af, hvad børn og forældre gør i udvalgte situationer, mere end gennem ‘synsninger’ om dem. En kultur for sagligt og fagligt samarbejde bliver til gennem fælles mål og fælles kriterier for utilstrækkelig og god praksis, som også giver et fælles sprog om praksis. Det er en proces, der tager tid, og mens man udvikler det, lærer man af de drøftelser, man gør undervejs. Hvordan kan man udvikle sin praksis gennem brug af data om, hvad der faktisk foregår i samspillet mellem medarbejdere og børn og børn imellem?