Referencer

Udvalgte samarbejdspartnere

I Hørsholm kommune er vi i gang med et flerårigt samarbejde med Charlotte Brønsted, om udviklingen af inkluderende fællesskaber i vores dagtilbud. Kompetenceudviklingsforløbet består af undervisning, projektudvikling og ledelsessparring på flere niveauer. Jeg oplever Charlotte som en meget kompetent underviser og konsulent, med et helt særligt blik for praktikernes behov og udfordringer. Hun har løbende udviklet på sin didaktik, med en oprigtig nysgerrighed for modtagernes perspektiv, og med en vedholdenhed, som netop engagerer og involverer. Charlotte er ualmindeligt god til at imødekomme den modstand, som naturligt vil opstå, når man arbejder med at forandre en kultur, og lægger spor ud for et afgørende kursskifte. Hun arbejder konstruktivt med modstanden, samtidig med at hun insisterer på at fastholde den nye retning. Jeg oplever, at Charlottes undervisningsform i usædvanlig grad har bidraget til fælles refleksion over egen praksis og til udviklingen af et fælles sprog. Dermed er grundlaget skabt for en aktiv forandring af praksis, som vil bidrage til at styrke kvaliteten af vores dagtilbud

Lene Pedersen

Pædagogisk konsulent Hørsholm Kommune og Pædagogisk praksiskonsulent Socialstyrelsen 2015

”I det varierede samarbejde jeg har med Charlotte, kan jeg være sikker på at få kvalificeret med- og modspil, og at opgaven / udfordringen tilføres et udviklingsperspektiv.

I samarbejdet med Charlotte, er opgaven i gode og stærkt kompetente hænder. Charlotte mestrer at koble teori og praksis på en måde, så det bliver virkelighedsnært og muligt at omsætte til egen praksis.”

Mette Martinussen, Chefkonsulent

Allerød Kommune 2016